Vi på Städbolaget Mopp

Personal på Städbolaget Mopp

Sandra Lundqvist

Regionchef

Mail: info@moppstad.se

Tlf : 010-13 88 109

Erika Hopstadius

Rekrytering och Kvalitetsansvarig

Mail: info@moppstad.se

Tlf: 010-13 88 109